Wednesday, April 4, 2012

Get Up Stand Up

Get up, stand up. Don't give up the fight. So sang Bob Marley.
This one is to remind us all of caring for our health. I find it spooky, that most of us spend the majority of our waking hours sitting down. Just check out this chart and see what sitting does to your body! Sitting on a chair all day is just not natural and not what our bodies are made for.
Give it a thought next time you sit in your car, driving to the fitness center(!) or sit down in front of the TV. There are so many situations in our everyday life, where we can wake up just a little and STAND UP.
I believe standing up will also remind us to stand up more in life. Stand up for your rights and fights, stand up for your family, stand up for your values. Let's do it - right now...


Sunday, March 18, 2012

Sunday

I love Copenhagen.
Where else would you meet an adventurous shopping cart?

 ...and a shopping cart that comes back home?

Monday, January 16, 2012

Forhistoriske Fartøjer – Både, skibe og rejser i Nordens oldtid

Foredrag på Bornholms Museum lørdag d. 21. januar kl 12
Christina vil i foredraget fortælle om det kildemateriale, vi har til rådighed for at kunne belyse forhistoriske fartøjer og skibsfart. Hun vil også fortælle om bådens/skibets rolle i menneskets opfattelse af verden omkring sig  -såvel i den fysiske verden som i forestillingen om det hinsides.

Sporene af menneskers rejser over korte og lange afstande ser vi tydeligt i det arkæologiske materiale. Vi undres over fremmed indflydelse på fundenes udformning og ornamentik, spredning af former og træk over ufatteligt store afstande og importerede luksusgenstande fra fjerne egne.

Bornholm har tydeligvis været et særligt rigt område i oldtiden - netop i kraft af sin beliggenhed i Østersøen, hvor øen har fungeret som et vigtigt knudepunkt.

Men hvad ved vi om selve transporten af ting, mennesker, dyr og idéer? Og hvad ved vi om de fartøjer, som har båret alt dette?

I dag bygger vi broer for at krydse vandet, som vi opfatter som en isolerende faktor frem for en forbindende. Men i forhistorisk tid har vandet været vejen: Langdistancekontakt har været nemmest langs kyster og via floderne, mens rejser over land har været besværlige på grund af eksempelvis bjerge, skove og sumpområder.

I forhold til, hvor mange skibe og både, der må have eksisteret i oldtiden, er det bevarede materiale yderst sparsomt. Vi har kun ganske få hele skibsfund og størstedelen af de skibe og både, vi kender, er ikke fundet som vrag, men i begravelser. I kildematerialet indgår også skibe og både, som er afbilledet i helleristninger, på billedsten og i form af små figurer samt i skibssætninger og bådbegravelser. Ud fra det samlede fundbillede af både og skibe fra hele Norden vil Christina fortælle om fartøjernes udvikling og brug gennem tiden og om, hvordan skibe og både har indgået i menneskers forestillinger om verdens orden; såvel i den fysiske som den hinsides.

Kom med på rejsen – den starter på Bornholms Museum kl. 12 og varer et par timer inkl. en enkelt pause.


Tuesday, August 16, 2011

Heaven is Right Here

Last night we finally saw the SUN again, after a whole week's absence. I just happened to be in one of the most beautiful and happy spots. I can't help sharing the pictures here as the sky was changing by the minute.
Sunday, July 31, 2011

Digging Bornholm

 I've been doing a lot of commuting this summer. Copenhagen-Greenland-Bornholm-Copenhagen-Fyn-Bornholm
Bornholm is thus where I am right now and I am loving it. The island is a gem with some of the most spectacular natural scenery and archaeological treasure. 
 I also love being here because of the work I am doing. It's been a long time since I last did what is my actual vocation - archaeological field work. On a daily basis I drive up to the site located on a very picturesque hill with a view over fields and (behind trees) the sea. I do spend more time looking down on the ground than looking at the view though. On the site we have cremation graves from the Roman Iron Age (1-300AD).  On top of these we have the remains of a house from the late viking/early medieval period (1000-1100). 
Excavating at Klippehøj
The house is fantastic and so are the graves. Our team is also fantastic and consists of a group of students form the University of Copenhagen, one student from Gdansk as well as museum staff and skilled volunteers.   If you read Danish, you can follow our work on the blog I am writing with daily news from the dig. You will find news about our work as well as loads of yummy pictures of the site, the work and the finds.
During weekends we make trips out into the wild - observing archaeological landscapes and remains such the ringfort Rispebjerg and these monoliths in the groves called Gryet and Louisenlund
Orange slug in Gryet


Monolith, Gryet
Obelix was here. Louisenlund.
Monoliths, Louisenlund