Monday, January 16, 2012

Forhistoriske Fartøjer – Både, skibe og rejser i Nordens oldtid

Foredrag på Bornholms Museum lørdag d. 21. januar kl 12
Christina vil i foredraget fortælle om det kildemateriale, vi har til rådighed for at kunne belyse forhistoriske fartøjer og skibsfart. Hun vil også fortælle om bådens/skibets rolle i menneskets opfattelse af verden omkring sig  -såvel i den fysiske verden som i forestillingen om det hinsides.

Sporene af menneskers rejser over korte og lange afstande ser vi tydeligt i det arkæologiske materiale. Vi undres over fremmed indflydelse på fundenes udformning og ornamentik, spredning af former og træk over ufatteligt store afstande og importerede luksusgenstande fra fjerne egne.

Bornholm har tydeligvis været et særligt rigt område i oldtiden - netop i kraft af sin beliggenhed i Østersøen, hvor øen har fungeret som et vigtigt knudepunkt.

Men hvad ved vi om selve transporten af ting, mennesker, dyr og idéer? Og hvad ved vi om de fartøjer, som har båret alt dette?

I dag bygger vi broer for at krydse vandet, som vi opfatter som en isolerende faktor frem for en forbindende. Men i forhistorisk tid har vandet været vejen: Langdistancekontakt har været nemmest langs kyster og via floderne, mens rejser over land har været besværlige på grund af eksempelvis bjerge, skove og sumpområder.

I forhold til, hvor mange skibe og både, der må have eksisteret i oldtiden, er det bevarede materiale yderst sparsomt. Vi har kun ganske få hele skibsfund og størstedelen af de skibe og både, vi kender, er ikke fundet som vrag, men i begravelser. I kildematerialet indgår også skibe og både, som er afbilledet i helleristninger, på billedsten og i form af små figurer samt i skibssætninger og bådbegravelser. Ud fra det samlede fundbillede af både og skibe fra hele Norden vil Christina fortælle om fartøjernes udvikling og brug gennem tiden og om, hvordan skibe og både har indgået i menneskers forestillinger om verdens orden; såvel i den fysiske som den hinsides.

Kom med på rejsen – den starter på Bornholms Museum kl. 12 og varer et par timer inkl. en enkelt pause.






2 comments:

Brandon Ford said...

Wish I could attend, but I'm half a world away. Any chance you could post your talk on your blog. I'd love to read about it. Maybe next best thing to being at your talk. Boats of this time and place are a passion of mine.

Brandon

Christina Seehusen said...

Hi Brandon, thanks so much for your comment. Unfortunately I didn't record the talk (it was in Danish) but I will certainly consider doing that next time. It's great to be able to share knowledge and information that way.